• Vervoer over water.
  • Onderhoud vaarweg (boeien,leveren van borden incl stellingen,plaatsen van verlichting).
  • Verontreinigde bagger vervoeren.
  • Multicat service.
  • Peil werkzaamheden.
  • Etc.